ذهنی پر از سوار

شعرها و نقدهای رضا کرمی

 
ساعت ۳:۳٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱۱  کلمات کلیدی:

من ضربدر آینه

 اینروزهــادر حال تدارک چا پ کتاب دومــم با عنوانمنِ ضربدر آینه هستم این کتاب قرارست توسط انتشارات شانی و در تیراژ ٢٠٠٠نسخه به چاپ برسد و حاوی ۵٠ غـزل از بنده می باشد که اغلب همین امسال سروده شده اند و فرصت ارائــه آنها را حتی در ایــن وبلاگ نداشته ام  ...با تشکر از همه شما سه غزل از این مجموعه پیشاپیش تقدیم میشود...

 

کوچه های رابطه.......

 

وقـتش رسیـده سقف دلم را عوض  کنم

باران چکیده ، کاه  گلم   را  عوض  کنم

تـا  فصـل های  سـرد  صلیبم  نکرده اند

آب و هــوای معتـــدلم را عـوض کنم

روزی   هزار  بار  در   آغـوش   شعرها

ایـن وزن های  منفعـلم  را  عوض  کنم

ای کوچه های رابطه وقتش رسیده است

دیـوارهای   متصـلم   را    عوض  کنم

وقتی که پـای من به خـیابان کشیده شد

همسـایه های  سنگـدلم  را  عوض کنم

حالا که بحث عشق به قالب رسیده است

مـن بهترست  آب و گـلم را عوض کنم

 

پنجره رو به رو ........

 

 

وقتــش رسـیده بود خـودم را رفو کنم

فکـری  بـرای  پنجـره  رو  به  رو  کنم

دسـت خودم نبود،مـرا هـیچ کـس ندید

میخواسـتم که مــیخ خودم را فـرو کنم

میخـواستم کتـاب اصـــول حمــاسه را

در جستـجوی گمشده ام زیر و رو کنم

ای حـس شاعرانه زمانـش رسیـده بود

در بـرکـة خیال تو من هـم  وضــو  کنم

نیلـوفـرانه  رو  بـه  بلنـدای  آســـمان

شـاید گـذاشتند  کــمی  گفــتگو  کنم

حالا  که سرنوشت به اینجا رسیده بود

چیـزی  بـه غـیر مرگ  خـودم  آرزو  کنم

مـن هم شبیه شیخ که میگشت گردشهر

((چیزی که یافت می نشود)) جستجو کنم

ای خـاطر غــبار گـرفته اجـازه هـست؟

میخـواستم حـیاط تـو را رفت و رو کنم

 

ای حادثه ها.....

 

 

ای حادثه ها به  خوابها   سر   بزنید

هر  جا  که    موافقید   لنگر   بزنید

ده ریشتر و دویست  پس زلزله  آه

یک  بار  نشد  به  سیم  آخر  بزنید

فکری ابـدی بـرای ایمــان بکنید

یک سیـلی تر به گوش باور بزنید

سرتا سر این مسیر   برفک  زده  را

با    بلدوزر     بهار    معبر     بزنید

با شاخة  ترد  این   غزلهای   غریب

یک فال    به  نیّت     کبوتر   بزنید

ایــن شـاخة دلشکستة باغــچه را

پیـوند به شـاخه های دیـگر بـزنید

ای  حادثه ها  به  هم   تعارف   نکنید

من منتظرم    یکی   یکی     در  بزنید

 

ارادتمند رضا کرمی

١١/١٢/١٣٨٧