ذهنی پر از سوار

شعرها و نقدهای رضا کرمی

رقص رنگها
ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸۸/٤/۱٤  کلمات کلیدی:

در شعله رقص رنگها را دوست دارم

در کوره مرگ سنگها را دوست دارم


همسایه های از همه نزدیکتر - آه -

از داغتان فرسنگها را دوست دارم


با پنجه های زندگی باید درآویخت

بیش از همه من چنگها را دوست دارم


در پیش چشم عشق خواری چیز خوبیست

عاشق که باشم ننگها را دوست دارم


مردم به جان خویش می افتند در صلح

گاهی شکوه جنگها را دوست دارم

 

رضا کرمی - شوش دانیال - بهار ١٣٨٨

 


 
تصمیم کبرا
ساعت ۳:۳٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸۸/٤/٥  کلمات کلیدی:

ای مدرسه ها به عشق معنا بدهید

وقتش نرسیده مشقِ بـــالا بدهـید

وقتی که کلاس  مـا به تثبیت رسید

تصمیم  مهمـــتری به کــــبرا بدهید

ای کــــاش از  ابتدا حکیمانه  بـه مـا

یک جـــزوه  پُـــراز پَـــرِ الفـبا  بدهیـد

شـــاگرد  کــلاس   اول  مدرسـه را

آمــــوزش  بـــال  داد  بـابـا   بدهـید

اوراق اگـــردوبـــاره تصـحیــح  شدند

یــک فرصـت تــازه به  غلطـها بدهید

از این همـه نمره ها که  دادید هنوز

وقتـش نرسیده سهـم مـا را  بدهید

 رضا کرمی - تیرماه٨٨

دوستانی که تمایل به تبادل لینک دارند میتوانند در بخش نظرات اعلام بفرمایند.