ذهنی پر از سوار

شعرها و نقدهای رضا کرمی

» جمعه ۱۳٩۱/۱۱/٢٠ :: جمعه ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» کیستی؟ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٩
» چاه :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٤/۸
» کلیپی تصویری از شعرخوانی من :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٤
» درخت خاطر... :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱/٢٠
» آغوش موسی... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۸
» من تشنه ی دیدار تو هستم تو چه هستی :: جمعه ۱۳٩٠/۱۱/٧
» نگاهی به تفسیر استاد احمد مخدوم دانش بخارای بر یکی از ابیات حضرت بیدل و ارائه قر :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/٢٥ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/٢٥
» ......حقم نبود :: شنبه ۱۳٩٠/٧/٢
» نه و هرگز.......... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٧
» آغوش موسی :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/۱
» شنبه ۱۳٩٠/٥/۱٥ :: شنبه ۱۳٩٠/٥/۱٥
» مدتی این مثنوی تاخیر شد :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
» یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٦ :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» ای موزه ها تبار به من قرض می دهید؟ :: جمعه ۱۳۸٩/۸/٢۸
» ذهنی پر از سوار منتشر شد :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٧/٢٢
» هر جا که می جنگم خیانت نیز بسیارست :: شنبه ۱۳۸٩/٧/۱٧
» لینک آخرین نوشته های من در روزنامه جام جم :: جمعه ۱۳۸٩/٦/۱٩
» روزنامه جام جم - شماره 2924 28/5/89 - صفحه 8 (شعر جوان) :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٦/٢
» ماه ، ماهی ، برکه.... :: دوشنبه ۱۳۸٩/٤/۱٤
» ماهی سرخ :: شنبه ۱۳۸٩/٢/۱۱
» رقص رنگها :: یکشنبه ۱۳۸۸/٤/۱٤
» تصمیم کبرا :: جمعه ۱۳۸۸/٤/٥
» هوای تر....... :: دوشنبه ۱۳۸۸/٢/۱٤
» ناخدای آینه :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱/٥
» یکشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱۱ :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱۱