ذهنی پر از سوار

شعرها و نقدهای رضا کرمی

ناخدای آینه
ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸۸/۱/٥  کلمات کلیدی:

ناخدای آینه..........

پایــیز بــرده است کـه  بی حــاصلم  کنـد

در عمـــق کــوچه های تبـاهی  ولــم کند

ای قله های سبز شکوهم شکسته است

دیگــر بعــید نیسـت زمیــن غافــــلم کنــد

یـــک حــس زرد باز کــمـر بسته است تـا

از سمــت قبــله هـــای شــما مایلــم کند

تهــدید کرده است که بــا مــهر بی کسی

یــــک روز در  حـــوالی دل  باطـــلم  کـــند

ای ناخـــدای آیـــنه  دنیـــا  قـــرار نیــست

فکــــری بــرای شــاعر دریــا دلـــم کــــند

امـــروز در   زلال  خیـــالم  ظهــــور کــــن

فردا بعیــد نیست کـــه سنگی گلـــم کنـد

رضا کرمی - فروردین ٨٨