ذهنی پر از سوار

شعرها و نقدهای رضا کرمی

تصمیم کبرا
ساعت ۳:۳٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸۸/٤/٥  کلمات کلیدی:

ای مدرسه ها به عشق معنا بدهید

وقتش نرسیده مشقِ بـــالا بدهـید

وقتی که کلاس  مـا به تثبیت رسید

تصمیم  مهمـــتری به کــــبرا بدهید

ای کــــاش از  ابتدا حکیمانه  بـه مـا

یک جـــزوه  پُـــراز پَـــرِ الفـبا  بدهیـد

شـــاگرد  کــلاس   اول  مدرسـه را

آمــــوزش  بـــال  داد  بـابـا   بدهـید

اوراق اگـــردوبـــاره تصـحیــح  شدند

یــک فرصـت تــازه به  غلطـها بدهید

از این همـه نمره ها که  دادید هنوز

وقتـش نرسیده سهـم مـا را  بدهید

 رضا کرمی - تیرماه٨٨

دوستانی که تمایل به تبادل لینک دارند میتوانند در بخش نظرات اعلام بفرمایند.