ذهنی پر از سوار

شعرها و نقدهای رضا کرمی

رقص رنگها
ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸۸/٤/۱٤  کلمات کلیدی:

در شعله رقص رنگها را دوست دارم

در کوره مرگ سنگها را دوست دارم


همسایه های از همه نزدیکتر - آه -

از داغتان فرسنگها را دوست دارم


با پنجه های زندگی باید درآویخت

بیش از همه من چنگها را دوست دارم


در پیش چشم عشق خواری چیز خوبیست

عاشق که باشم ننگها را دوست دارم


مردم به جان خویش می افتند در صلح

گاهی شکوه جنگها را دوست دارم

 

رضا کرمی - شوش دانیال - بهار ١٣٨٨