ذهنی پر از سوار

شعرها و نقدهای رضا کرمی

ذهنی پر از سوار منتشر شد
ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/٧/٢٢  کلمات کلیدی:

 یک غزل تازه از من بخوانید:

نهنگی در سرم.....

جمع ما جمع است از جمله فشنگی در سرم
عشق می داند چه می خواهد تفنگی در سرم

ماه من!! بیهوده دل خوش کرده ای بر خوابها
پنجه می ساید به تو ، هر شب پلنگی در سرم

برکه ای هستی که ماهی ها تو را بلعیده اند
تازه می فهمم چه می خواهد نهنگی در سرم

تکیه بر دیوار لرزانت نخواهد داد دل
چند سالی هست می چرخد کُلنگی در سرم

کشور عاشق کشی هستی که مرزت بسته است
من ولی پرورده ام تیمور لنگی در سرم

کوچه چیزی جز حقارت دست عاشقها نداد
عشق می داند چه می خواهد تفنگی در سرم