ذهنی پر از سوار

شعرها و نقدهای رضا کرمی

کیستی؟

سایه ای؟           وهمی؟                   خدایی؟                          بنده هستی؟                                       چیستی؟                                     یک قدم بردار و پیش آ تا بدانم کیستی؟ ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 314 بازدید
بهمن 91
1 پست
آذر 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
تیر 89
1 پست
تیر 88
2 پست
اسفند 87
2 پست
عشق
1 پست
غزل
1 پست
رضا_کرمی
1 پست
بیدل
1 پست